August 29, 2019 admin

Có 1 số khách hàng thắc mắc vì sao đã có Ms Teams mạnh mẽ đa năng nhưng lại có thêm Kaizala ? Câu hỏi rất hay, về Ms Teams năm trong Office 365 thì chúng ta đã thấy được sự mạnh mẽ và linh động của nó. Microsoft đã và đang migrate toàn bộ user trên Skype for Business sang Ms Teams, và đến năm 2021 thì Skype sẽ chính thức retired nha. Teams được phát triển nhanh nhất, có mặt trong hơn 2 năm, nhưng là ứng dụng được khách hàng dùng nhiều nhất trong lịch sử (…