Tôi đi lên Cloud

"A big thing begins from a small thing"

Category

Events

My Events and Activities

Microsoft News

1- Microsoft acknowledges price increases coming for Office 2019 and Windows 10 Enterprise users Microsoft will be making some pricing and naming changes as of its October 2018 price list that will affect some Windows 10 and Office 2019 customers…. Continue Reading →

Cuộc chiến mới giữa Vmware vs Azure

Thông báo gần đây của Microsoft và bản cập nhật sản phẩm nhằm giúp khách hàng di chuyển từ môi trường VMware của họ đã không hề gây ngạc nhiên khi không phải là những người khổng lồ ảo hóa…. Continue Reading →

© 2019 Tôi đi lên Cloud — Powered by DTP

Theme by DTPUp ↑