1-Azure Active Directory ( miễn phí)

-Tenant là ID của Azure Active Directory như hình bên dưới

2-Azure AD Premium (Premium P2)

  • Các function khi sử dụng gói này, các bạn có thể tham khảo chi tiết theo link https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/active-directory/
  • Sự khác biệt giữa bản Free và bản Premium là …trả tiền!!! mà cái gì trả tiền thì sẽ nhiều thứ tốt và hay hơn free, ví dụ như: bản Premium chúng ta có thể set permission hay Security Group như trên Active Directory Service on-premises vậy.

3-Active Directory Service

Là dịch vụ độc quyền của Microsoft phát triển nhằm để quản lý tất cả các resources chạy trên nền Windows Server từ những hệ N.T 4.0 đến hiện nay là Windows Server 2016 như : User, Group, OU, Printer, Permission …

Sample :

Please follow and like us: